học viện golf epga

Hội viên EPGA

Bảng giá chính thức của Học viện EPGA, được áp dụng từ ngày 25/12/2022. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 0968 374 286

Email: reception@epga.com.vn

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN 2023:

 • Check in trong khu vực dành cho Hội viên
 • Ưu tiên đặt tee time và làn tập Trackman Range
 • Nhận ưu đãi khi đánh golf tại các sân golf là đối tác của EPGA
 • Nhận ưu đãi đặt tee time tại các kênh đặt sân là đối tác của EPGA
 • Ưu đãi 5%-15% khi mua hàng tại Proshop EPGA
 • Ưu đãi 10% khi mua khóa học tại EPGA 
 • Ưu đãi khi đặt tee time ở các sân golf khác ở Việt Nam
 • Tham gia miễn phí các buổi golf chuyên đề (golf clinic) 1 lần/ quý
 • Khách đi cùng Hội viên được hưởng mức giá ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại EPGA (giảm 10% cho dịch vụ Trackman Range và sân 9 hố)
 • Tham gia giải đấu golf hàng năm của EPGA với mức ưu đãi dành cho Hội viên
 • Tham gia các cuộc thi golf tại EPGA với mức ưu đãi dành cho Hội viên

 

CÁCH THỨC VẬN HÀNH:

 • Sân golf 9 hố par 3: quản lý theo vé và đặt giờ tee time
 • Làn tập công nghệ Trackman Range và khu Shortgame: quản lý theo vé với 180 phút luyện tập không giới hạn bóng 
 • Tập trên làn tập cỏ thật (phụ thuộc vào điều kiện cỏ)

SÂN 9 HỐ PAR 3

Hội viên 01 năm

(người lớn)
73.900.000 VNĐ
 • Sử dụng mỗi ngày:
  1 vòng sân 9 hố par 3

  *Hưởng mức phí dành riêng cho HV cho các dịch vụ phát sinh
 • Quà tặng
  10 vé tập tại làn tập Trackman Range & Short game
 •  

Hội viên nhóm 01 năm

(Nhóm 2 người)
103.490.000 VNĐ
 • Sử dụng mỗi ngày:
  1 vòng sân 9 hố par 3

  *Hưởng mức phí dành riêng cho HV cho các dịch vụ phát sinh
 • Quà tặng
  20 vé tập tại làn tập Trackman Range & Short game
 •  
Phổ biến

Hội viên 01 năm

(trẻ em dưới 16t)
59.000.000 VNĐ
 • Sử dụng mỗi ngày:
  1 vòng sân 9 hố par 3

  *Hưởng mức phí dành riêng cho HV cho các dịch vụ phát sinh
 • Quà tặng
  10 vé tập tại làn tập Trackman Range & Short game
 •  

Hội viên nhóm 01 năm

(Nhóm 2 trẻ em dưới 16t)
82.750.000 VNĐ
 • Sử dụng mỗi ngày:
  1 vòng sân 9 hố par 3

  *Hưởng mức phí dành riêng cho HV cho các dịch vụ phát sinh
 • Quà tặng
  20 vé tập tại làn tập Trackman Range & Short game
 •  
Phổ biến

LÀn TẬP TRACKMAN RANGE

Thẻ hội viên 01 năm ngày trong tuần

(người lớn - Giới hạn giờ luyện tập)
31.900.000 VNĐ
 • Sử dụng mỗi ngày (T2 - T6):
  180' luyện tập tại Trackman Range
  và khu Short game

  *Hưởng mức phí dành riêng cho HV cho các dịch vụ phát sinh
 • Quà tặng
  5 vé tập tại sân 9 hố par 3
  (1 vòng 9 hố/vé)
 • * Giờ luyện tập: T2 14:00 - 17:00; T3 - T6 7:00 - 15:00

LÀN TẬP TRACKMAN RANGE & SÂN 9 HỐ PAR 3

Hội viên 01 năm

(người lớn)
80.200.000 VNĐ
 • Sử dụng mỗi ngày:
  180' luyện tập tại Trackman Range
  và khu Short game
  1 vòng sân 9 hố par 3

  *Hưởng mức phí dành riêng cho HV cho các dịch vụ phát sinh
 • Quà tặng
  10 vé tập tại làn tập Trackman Range & Short game
  10 vé tập tại sân 9 hố par 3
  (1 vòng 9 hố/vé)
 •  

Hội viên nhóm
01 năm

(Nhóm 2 người)
140.100.000 VNĐ
 • Sử dụng mỗi ngày:
  180' luyện tập tại Trackman Range
  và khu Short game
  1 vòng sân 9 hố par 3

  *Hưởng mức phí dành riêng cho HV cho các dịch vụ phát sinh
 • Quà tặng
  10 vé tập tại làn tập Trackman Range & Short game
  10 vé tập tại sân 9 hố par 3
  (1 vòng 9 hố/vé)
 •  
Phổ biến

Hội viên 01 năm

(trẻ em dưới 16t)
64.200.000 VNĐ
 • Sử dụng mỗi ngày:
  180' luyện tập tại Trackman Range
  và khu Short game
  1 vòng sân 9 hố par 3

  *Hưởng mức phí dành riêng cho HV cho các dịch vụ phát sinh
 • Quà tặng
  10 vé tập tại làn tập Trackman Range & Short game
  10 vé tập tại sân 9 hố par 3
  (1 vòng 9 hố/vé)
 •  

Hội viên nhóm 01 năm

(Nhóm 2 trẻ em dưới 16t)
104.250.000 VNĐ
 • Sử dụng mỗi ngày:
  180' luyện tập tại Trackman Range
  và khu Short game
  1 vòng sân 9 hố par 3

  *Hưởng mức phí dành riêng cho HV cho các dịch vụ phát sinh
 • Quà tặng
  10 vé tập tại làn tập Trackman Range & Short game
  10 vé tập tại sân 9 hố par 3
  (1 vòng 9 hố/vé)
 •  
Phổ biến

Xem chi tiết bảng giá dịch vụ