học viện golf epga

Hội viên EPGA

Bảng giá chính thức của Học viện EPGA, được áp dụng từ ngày 03/01/2021. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 0968 374 286

Email: reception@epga.com.vn

Thẻ hội viên 01 tháng

9.900.000 VNĐ
 • Sử dụng 07 ngày/tuần
 • Sử dụng không giới hạn bóng tập chất lượng cao và sân tập 9 hố par 3.
 • -

Thẻ hội viên 03 tháng

19.800.000 VNĐ
 • Sử dụng 07 ngày/tuần
 • Sử dụng không giới hạn bóng tập chất lượng cao và sân tập 9 hố par 3.
 • -
Yêu thích

Thẻ hội viên 01 năm

(07 ngày / tuần)
60.500.000 VNĐ
 • Sử dụng 07 ngày/tuần
 • Sử dụng không giới hạn bóng tập chất lượng cao và sân tập 9 hố par 3.
 • Giá ưu đãi khi mua khoá học golf.
Phổ biến

Thẻ hội viên 01 năm

(Sử dụng trong tuần 05 ngày / tuần)
45.000.000 VNĐ
 • Sử dụng Từ thứ Hai đến thứ Sáu
 • Sử dụng không giới hạn bóng tập chất lượng cao và sân tập 9 hố par 3
Yêu thích

Thẻ hội viên trẻ em
01 năm

28.500.000 VNĐ
 • Áp dụng từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi
 • Sử dụng không giới hạn bóng tập chất lượng cao và sân tập 9 hố par 3.

Thẻ hội viên đôi

(02 người lớn)
110.000.000 VNĐ
 • Sử dụng 07 ngày / tuần
 • Sử dụng không giới hạn bóng tập chất lượng cao và sân tập 9 hố par 3.

Thẻ hội viên
01 người lớn + 01 trẻ em

80.000.000 VNĐ
 • Sử dụng 07 ngày / tuần
 • -
 • Sử dụng không giới hạn bóng tập chất lượng cao và sân tập 9 hố par 3
Yêu thích

Thẻ hội viên gia đình
04 thành viên

159.000.000 VNĐ
 • 02 người lớn + 02 trẻ dưới 16 tuổi
 • Thêm 1 trẻ em + 11,500,000 VND
 • Sử dụng không giới hạn bóng tập chất lượng cao và sân tập 9 hố par 3.

Thẻ hội viên gia đình
03 thành viên

135.000.000 VNĐ
 • 02 người lớn + 01 trẻ dưới 16 tuổi
 • -
 • Sử dụng không giới hạn bóng tập chất lượng cao và sân tập 9 hố par 3.