HỌC VIỆN GOLF ELS VIỆT NAM

Hội viên EPGA

Chương trình Hội viên EPGA giúp quý Hội viên được tiếp cận các khu vực luyện tập trong 01 năm mà không giới hạn lượt chơi.

Các gói thẻ Hội viên đều nhận được các lợi ích như sau:

 • Sử dụng không giới hạn sân tập bóng, khu vực đánh bóng ngắn và sân 9 hố par 3.
 • Miễn phí 01 buổi học golf với HLV PGA chuyên nghiệp.
 • Quyền tham dự các buổi Chuyên đề chỉ dành riêng cho Hội viên với HLV PGA chuyên nghiệp.
 • Giá ưu đãi khi mua các khoá học, khoá chuyên đề.
 • Giá ưu đãi cho bạn hội viên khi sử dụng dịch vụ đánh tập và sân 9 hố.

 • Thẻ hội viên người lớn 1 năm
  55,000,000VNĐ
 • Đăng ký
 • Thẻ hội viên trẻ em 1 năm
  25,000,000VNĐ
 • Đăng ký
 • Thẻ hội viên gia đình 1 năm
  150,000,000VNĐ
 • (2 người lớn, 2 trẻ em)
 • Đăng ký