KẾT QUẢ CÁC BẢNG ĐẤU

GIẢI KĨ THUẬT

Nearest to the Pin – Hole #04, #08, #14, #16

 • MR. ĐOÀN MẠNH HÙNG (3M)
 • MR.  TRẦN TRUNG ANH ( 9M)
 • MR. PHẠM ĐĂNG KHOA ( 6M)
 •  MR. CHÚ TRẦN ANH TUẤN  ( 2.3M)

Longest Drive For Lady – Hole #02

 • MRS. ĐẶNG HỒNG VÂN ( 220 Y)

Longest Drive For Man – Hole #18

 •  MR. LÊ MINH NGHĨA ( 265 Y)

BẢNG A (0 – 17)

 • CHAMPION ( GIẢI NHẤT)      MR: ĐỖ VĂN BÌNH ( 83-15-68)
 • 1st RUNNER UP (GIẢI NHÌ)  MR: VŨ QUANG HOÀNG ( 81-11-70)
 • 2nd RUNNER UP (GIẢI BA ).   Mr NGUYỄN ĐỨC ANH VŨ

BẢNG B ( 18 – 24 )

 • CHAMPION ( GIẢI NHẤT) MR: NEAL BERG ( 91-20-71)
 • 1st RUNNER UP (GIẢI NHÌ)    MR: LÊ THẾ NAM ( 91-19-72)
 • 2nd RUNNER UP (GIẢI BA ) MR: LÊ VĂN BẢY ( 94-21-73)

BẢNG C ( 25 – 36)

 • CHAMPION ( GIẢI NHẤT) MR: VŨ MẠNH HÙNG ( 100-25-75)
 • 1st RUNNER UP (GIẢI NHÌ) MR: NGUYỄN VĂN HIẾU VGA 78115 ( 102-27-75)
 • 2ST RUNNER UP (GIẢI BA ) MR: PHẠM CAO KHẢI ( 102-27-75)

(COUNTBACK 9 HỐ SAU, MR. HIẾU 50 GẬY, MR. KHẢI 51 GẬY) 

BẢNG NỮ

 • CHAMPION ( GIẢI NHẤT)    MRS: TẠ THU TRANG ( 96-22-74)
 • 1st RUNNER UP (GIẢI NHÌ) MRS: ĐẶNG THỊ LƯU VÂN ( 100-24-76)
 • 2nd RUNNER UP (GIẢI BA ) MRS: PHẠM THỊ BÍCH NGỌC ( 100-24-76)

(COUNTBACK 9 HỐ ( 10-18), MRS VÂN 45 GẬY, MRS BÍCH NGỌC 52 GẬY)

BẢNG KHÁCH MỜI

 • CHAMPION ( GIẢI NHẤT) MR:  NGUYỄN NGHIỄM ( 81-10-71)
 • 1ST RUNNER UP (GIẢI NHÌ) MR: PHẠM NGỌC TIẾN ( 96-24-72)
 • 2ST RUNNER UP (GIẢI BA ) MR: TRẦN HOÀNG LONG VŨ ( 89-16-73)

GIẢI MÂM XÔI VÀNG

MR : NGUYỄN DUY ĐÔNG – 147 GẬY

BEST GROSS ( NHÀ VÔ ĐỊCH )

MR.  PHẠM NAM      GROSS  76 – HDC 6