Kính gửi Quý khách hàng,
Sau thời gian đóng cửa do dịch Covid-19, Học viện Golf Els Việt Nam vui mừng thông báo:
Mở cửa phục vụ HỌC VIÊN LỚP GOLF & LỚP GYM CÓ LỊCH HỌC từ thứ 3, 21/09/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Để đặt lịch học, quý khách vui lòng gọi hotline 0968.374.286
QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN KHI ĐẾN HỌC VIỆN:
  •  Có giấy chứng nhận được tiêm ít nhất 1 mũi vac-xin Covid-19.
  •  Có kết quả xét nghiệm âm tính test nhanh Covid-19 trong vòng 72 giờ.
Ngoài ra, Học viên phải TUÂN THỦ các quy định phòng chống dịch tại Học viện. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách để cùng chung tay bảo vệ sực khoẻ cho bản thân và cộng đồng.
Xin cảm ơn.
————-
📌 NEW NOTICE ABOUT SERVING LESSON CUSTOMERS AT EPGA FROM 21/09/2021
Dear Customers,
We are glad to announce that we are open from Tuesday, 21/09/2021, after the closing period due to Covid-19. However, we are ONLY OPEN FOR LESSON APPOINTMENTS (golf & gym) till further notice.
To book your lesson, please contact our hotline 0968.374.286.
To entry EPGA, all Lesson Customers ARE REQUESTED TO SUBMIT:
  • Certificate of being vaccinated at least one dose of the Covid-19 vaccine.
  • Certificate of the negative test result of the rapid Covid-19 test conducted within 72 hours.
On the other hand, customers need to FOLLOW Covid-19 prevention regulations at EPGA. We hope to receive your cooperation to protect yourself and the community.
Thank you.