Kính gửi Quý khách hàng,
Sau thời gian đóng cửa do dịch Covid-19, Học viện Golf Els Việt Nam vui mừng thông báo:
Mở cửa phục vụ giới hạn từ thứ 7, 19/06/2021. Học viện chỉ phục vụ Hội viên và Học viên cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Các Hội viên & Học viên BẮT BUỘC TUÂN THỦ các quy định phòng chống dịch tại Học viện. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách để cùng chung tay bảo vệ sực khoẻ cho bản thân và cộng đồng.
Xin cảm ơn.
———————–
𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝟏𝟔/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏.
Dear Customers,
We are glad to announce that we are open from Saturday, 19/06/2021 after the closing period due to Covid-19. However, 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑𝐒 & 𝐋𝐄𝐒𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐒𝐓𝐎𝐌𝐄𝐑𝐒 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐜𝐞.
All Members and Lesson Customers ARE REQUESTED TO FULLY FOLLOW Covid-19 prevention regulations at EPGA. We hope to receive your cooperation to join hands in protecting yourself and the community.
Thank you.