1. Carry – Điểm rơi 

Carry đơn giản là khoảng cách mà bóng bay ở trên không trước khi bóng tiếp xúc xuống mặt đất. Giá trị tạo nên chỉ số carry khi điểm phát bóng và điểm bóng rơi có cùng độ cao. Khi đó, trên sân golf, golfer có thể điều chỉnh dựa thẹo địa hình lên dốc hay xuống dốc. *Đây là một chỉ số đơn giản và dễ hiểu. Chỉ số Carry giúp bạn định hình được khoảng cách đánh của từng gậy.

2. Total – Tổng khoảng cách

Total – tổng khoảng cách là giá trị được tính toán dựa trên góc tiếp đất, tốc độ bóng tiếp đất và tốc độ xoáy. Con số này được tính dựa trên một mặt phẳng (mặt đất) và độ cứng “bình thường” giả định.

3. Height – Độ cao của cú đánh

Height là độ cao của cú đánh. Độ cao của cú đánh sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào sự kết hợp giữa tốc độ bóng, góc phóng và tốc độ xoáy.

4. Side

Side là khoảng cách từ đường mục tiêu dựa trên điểm bóng rơi.Cũng giống như với carry, side được tính dựa trên “carry flat”. Do đó, side là khoảng cách vuông góc với đường mục tiêu tại điểm mà bóng rơi có cùng độ cao với điểm mà bóng được phát.Giá trị dương cho biết bóng tiếp đất bên phải đường mục tiêu và giá trị âm cho biết bóng tiếp đất bên trái đường mục tiêu. Giá trị bằng 0 có nghĩa là bóng đáp trực tiếp trên đường mục tiêu.

5. Ball Speed – tốc độ bóng bay

Ball Speed là tốc độ của bóng tạo ra ngay khi bóng tiếp xúc vào mặt gậy. Chỉ số này được tạo ra do tốc độ đầu gậy và điểm tiếp xúc bóng.  Những cú đánh tiếp xúc vào đầu hay gót gậy sẽ phần nào làm giảm tốc độ bay của bóng.   Tốc độ bóng bay được tính ngay khi nó rời khỏi mặt gậy, chỉ số này được tạo nên bởi tốc độ đầu gậy và tốc độ này càng giảm nếu bạn đưa bóng lệch khỏi điểm tối ưu nhất (sweet spot), vị trí giữa mặt gậy.

6. Launch direction – Hướng phóng 

Hướng phóng là hướng bóng bắt đầu so với đường mục tiêuHướng phóng dương biểu thị bóng được phát bên phải mục tiêu, hướng phát bóng âm biểu thị bóng được phát bên trái mục tiêu.Con số càng lớn thì bóng sẽ lệch phải hoặc trái càng nhiều. Hướng phóng bằng 0 nghĩa là bóng được đánh trực tiếp vào mục tiêu.Hướng phóng được thể hiện theo độ. Điều quan trọng là phải hiểu rằng hướng phóng không mô tả độ cong của cú đánh, mà chỉ mô tả hướng bắt đầu của nó.Hướng phóng phần nào sẽ nói hệ quả của hành động đóng mở mặt gậy lúc đánh

7. Launch Angle – Góc phóng

Góc tạo bởi hướng bóng bay so với mặt đất ngay khi rời khỏi mặt gậy, đây là 1 trong những chỉ số rất quan trọng xác định độ cao và tầm xa cho cú đánh của bạn.Góc phóng sẽ liên quan đến độ mở động của mặt gậy, góc phóng sẽ luôn nhỏ hơn độ mở động nhưng sẽ có giá trị tương đương.

8. From pin

Là khoảng cách được tính từ điểm bóng rơi đến cờ (điểm mục tiêu)