Học viện EPGA chiến thắng hạng mục “Sân golf par 3 tốt nhất thế giới”